Mer fokus leder till bättre resultat

Genom att fokusera på vissa branscher kan vi leverera bättre och beprävade lösningar på ett effektivt sätt.

ELEKTRONIK

Vi har gedigen erfarenhet av att arbeta med olika företag inom elektronik. Bland våra kunder finns den största skandinaviska telekommunikationsleverantören som också är en leverantör av elektronik samt den största distributören av IT i Mellanöstern och Afrika.

Vi jobbar även på hemmaplan där vi har utvecklat e-handelssystem för den största elektronikgrossisten i Litauen som växer år för år, både när det gäller försäljningssiffror och lojala kunder.

Att vara ivriga att lära oss mer om den här branschen leder oss framåt. Vår kontinuerliga up-to-date kunskap hjälper våra kunder inom elektronikindustrin att nå de bästa resultaten.

Våra projekt

APOTEK

Läkemedelsföretagen utgör en av de äldsta branscherna i världen. Apoteksbranschen måste både bevara sin tradition och hänga med i teknikens hastighet.

Apoteksbranschen är enorm, som hela tiden kräver extraordinära lösningar för unika processer och metoder. Vi som utvecklar dessa lösningar måste anpassa oss till apoteksbranschens traditionsbaserade affärsmodell och kan först därefter börja agera.

Vi har förstått processerna inom apoteksbranschen och vi vet att varje fall är specifikt och unikt.

Våra projekt

TILLVERKNING (RETAIL)

Industriföretagen är unika med deras historia, traditioner och helt egen produktion. Det gemensamma draget bland tillverkande företag är målet att sticka ut och redovisa deras unika styrka.

Tillverkningsindustrin utvecklas snabbt. Enligt tillverkarnas historia och teorier har värdekedjan alltid varit viktigast. Men tiderna förändras eftersom tillverkande företag har insett att de kan bli direkta leverantörer och återförsäljare av sina produkter.

Detta är hur den nya länken M2C – manufacturing to consumer har utvecklats. Många tillverkningsföretag har flera fabriker och lager, som ska anslutas till webbshoppen och köparna. Detta visar på behovet av en egen e-kanal för tillverkande företag. Nya möjligheter har uppståtts med hjälp av nätet. En tillverkare kan nå sina kunder direkt utan återförsäljare.

Vi identifierar de nya möjligheterna för tillverkningsindustrin. Genom e-handelskanaler kan företag nå sina kunder över hela världen och förbli konkurrenskraftiga på en internationell marknad.

Våra projekt

APPLIED TECHNOLOGIES

Ett stort företag behöver en individuell lösning eller en anpassad produkt för att framgångsrikt driva verksamheten. Och oftast måste dessa lösningar eller produkter byggas från grunden. En nyckel till en framgångsrik utveckling av en individuell lösning eller produkt är ett team med tydligt ansvar, kompetens och yrkesnivå.

Med hjälp av rörliga processer kan vårt engagerade och välstrukturerade team skapa skräddarsydda produkter och tjänster för specifika affärsbehov.

Vi har möjlighet att expandera projektgruppen och påskynda leveransprocess för att få ut det önskade värdet för våra kunder. Med ett team av professionella utvecklare bildar vi tvärfunktionella team av specialister som arbetar med olika programmeringsspråk och frameworks.

Våra projekt

Long tail

Vi förstår Long Tail som Economics of Abundance. Chris Anderson, författare till The Long Tail förklarade ett nytt sätt att företag, med hjälp av nätet. Vi håller med sina idéer och vi tror att en nischad online-verksamhet kan vara ännu mer framgångsrik än den verksamhet som alla känner till.

Internet ger oss all förmåga vi kan föreställer oss att sprida våra produkter på nätet och nå vår målgrupp.

Vi är angelägna om att hjälpa nischade företag att växa och lyckas eftersom vi tror på deras utomordentliga affärsmodell. Det är därför vi arbetar med sådana kunder som förlaget KOPA, som skapade nischprodukten www.klik.lt som gör det enkelt att beställa tryckta produkter på några minuter. Vi har även utvecklat e-handelssystem åt SAFE, den största leverantören av filatelistisk utrustning i Tyskland. Vi arbetar med den största säljaren av verktyg och trädgårdsprodukter i Baltikum och Skandinavien och Labochema, den största leverantören av laboratorieutrustning och kemiska reagens i Baltikum.

Våra projekt