BUSINESS MATCHMAKING SYSTEM

Utmaningen

Att hitta kvalificerade och tillgängliga IT-utvecklare i rätt tid är en utmaning som många teknikföretag står inför. Vi började arbeta med Maistro i november 2015 då deras tillfälliga CTO tog beslutet att arbeta med ett litauiskt IT-företag. Vi såg det som en utmaning att hitta och sammanställa ett dedikerat team av utvecklare för Maistro.

Information som leder till lösningar

Små och medelstora IT-företag i Storbritannien vet sällan om möjligheterna i Baltikum. Litauen ligger perfekt – i hjärtat av Europa med ICT-infrastruktur i världsklass och en snabbt växande, högt kvalificerade talangpool. Utöver världens snabbaste bredband har Litauen Baltikums största tekniska högskola med utmärkta programmeringsstudenter.

Shared services inom IT som till exempel Barclays och Call Credit växer och investerar i Litauen. Eftersom de har stora affärscentra där finns det allt mindre möjligheter för små företag från Storbritannien. Efter några överläggningar tog Maistro ett strategiskt beslut att samarbeta med ADEO WEB och har inte ångrat det.

Process och kommunikation

Steg 1: Vi startade en rekryteringsprocess i Litauen där vi sökte efter ledande utvecklare.
Steg 2: Tillsammans med teamet i Storbritannien granskade och valde vi varje kandidat i samråd.
Steg 3: Varje utvald utvecklare fick resa till Storbritannien under 1-2 veckor för en kick-off.
Steg 4: Stegen upprepades tills hela teamet blev till.

Vid denna tidpunkt arbetar det ledande Tech teamet i Storbritannien och har en utvecklare vid sin sida. I vårt dedikerade team i Litauen ingår 2 back-end Symfony och PHP-utvecklare samt 2 front-end JavaScript AngularJS utvecklare.

I början hade vi scrum-samtal varje vecka med Maistro CTO för att låta honom titta på processen för genomförandet av projektet och följa upp utvecklingen. Efter bara 3 veckor beslutade CTO:n att det inte längre fanns något behov för honom att följa upp projektet. Han var nöjd med resultaten och lämnade all uppföljning till det ledande Tech teamet. Under en vecka visade ADEO WEB:s team i Litauen den utlovade effektiviteten: vi hade genomfört 50 % fler uppgifter än planerat.

Kommunikationen mellan utvecklare och Tech teamet sker enligt scrum master projektledningsmetoden. Varje morgon börjar med de dagliga stand-ups: varje utvecklare meddelar vad han har gjort dagen innan, hans planer för dagen och vilka hinder som han står inför i just det ögonblicket. Med hjälp av verktyg som GIT, Jira, Docker, Slack och code reviews säkerställer vi kvaliteten i projektets genomförandeprocess.

Planering är nyckeln

Vi löser tidsskillnaden genom planering. Vi planerar varje projekt i sprints. Under planeringsfasen kommunicerar vi mycket med kunden, ställer och svarar på frågor innan sprinten påbörjas. Under själva sprinten har vi lätt att genomföra de planerade stegen.

Fördelar med att samarbeta med oss

  • Högutbildade och tillgängliga utvecklare vid rätt tidpunkt
  • Lätt att skala upp och skala ner
  • Kostnadseffektiv
  • Kvalificerade kommunikationskanaler och förståelse för kulturella skillnader