FÖRLAG FÖR UTBILDNINGSLITTERATUR

Šviesa LTD är det största och mest erfarna förlaget inom utbildningslitteratur i Litauen. Deras logotyp är mycket erkänd bland elever och lärare i Litauen, vilket visar på förlagets trovärdighet och erfarenhet. Nu när nätet har blivit en stor hjälp för elever i inlärningsprocessen, gjorde Šviesa hjälpen ännu starkare genom att skapa ett e-system för bättre inlärning.

Utmaningen

Šviesas e-system www.priesegzamina.lt släpptes 2014. Systemet tillhandahåller fria test för eleverna att kontrollera sina kunskaper innan slutprovet. Men Šviesa har också en hel del värdefull information som de vill ta betalt för. Tester av olika discipliner är de viktigaste produkterna i Šviesas e-system så deras önskan var att underhålla systemet och göra det delvis betalt. Detta är hur vi integrerade Magento i det befintliga systemet.

Lösningen

Tid och resurser var de viktigaste kriterierna för ett snabbare genomförande av projektet, så vi började med datasynkroniseringen. Att göra Šviesas e-system perfekt, synkroniserade vi kundlistorna och produktförteckningarna i båda system: det befintliga och Magento. För detta använde vi oss av dataöverföringsmetoden REST API.

Den viktigaste funktionen var att genomföra en osynlig övergång mellan det befintliga systemet och Magento. Eleven som vill köpa ett betalt prov ser ingen skillnad mellan systemen vid köptillfället. Det är därför vi använde autologin funktionen som låter användare logga in bara en gång för att nå både fria och betalda test.

Den största utmaningen i att göra Šviesas e-system perfekt var Magento-integrationen med business management systemet SAP. När en användare loggar in i systemet www.priesegzamina.lt används två ID-koder som tilldelats dem. En kod används för att känna igen en användare i Magento, den andra i SAP. Magento och SAP integrationen var nödvändig för överföringen och hanteringen av användarnas information och inköp.

Utbildningsportalen www.priesegzamina.lt är nu ett smidigt verktyg för att studera och förbereda sig för prov. Magentos integrering i ett annat system ledde till ett snabbare genomförande av projektet och mindre resurser behövdes.

Liknande projekt