Bra uppkoppling: E-handel för Tele2

Vi behöver knappast förklara vad Tele2 är, men för fullständighetens skull är det värt att nämna att företaget med säte i Kista utanför Stockholm har utvecklats från en svensk till en europeisk mobiloperaör. I över 25 år har Tele2 varit en välkänd aktör inom telefoni och surf, särskilt i Norden och Baltikum, men även i Tyskland, Österrike och Schweiz. För närvarande har företaget 14 miljoner kunder i nio länder. Som internationellt varumärke erbjuder Tele2 ett brett utbud av tjänster och produkter för dem som älskar bra teckning och ny teknik i handen.

Om projektet

År 2014 ville Tele2 inrätta en ny webbutik för Litauen. Eftersom mobilanvändare inte längre går till affären i första hand utan informerar sig på webbplatsen och beställer online, har en mobilleverantör som Tele2 höga förväntningar på sin e-handel. Magento uppfyller Tele2s behov, eftersom plattformen möjliggör komplexa och skräddarsydda e-handelslösningar. Och eftersom vi på Adeo Web tror och satsar på Magento var uppdraget en välkommen utmaning för oss att visa upp vår kompetens inom detta område.

Utmaningen

Webbutiken har länge spelat en viktig roll i Tele2s verksamhet. Den är utformad för att hjälpa kunder att ta reda på erbjudanden, jämföra, teckna och förnya abonnemang samt att beställa mobiltelefoner.

Dessutom kräver det internationella företaget, som genom olika dotterbolag är verksam i flera länder, en omfattande integrering av sitt interna system med e-handeln. Och självklart måste lösningen för den litauiska e-butiken vara skalbar, även under hög belastning.

Lösningen

Vi började med den grundläggande funktionaliteten som framgick ur kundens kravspecifikation. Vi har anpassat e-handelsplattformen på många sätt för att säkerställa att den täcker Tele2s behov. Till exempel kan slutkunder som vill teckna avtal i webbutiken ställa in flera faktorer samtidigt:

  • Abonnemangets varaktighet i månader eller år
  • Mobiltelefonens märke och modell
  • Månatlig surfvolym
  • Samtalstid och SMS som ingår

Innehållet måste vara dynamiskt och förändras beroende på kundens val i en av faktorerna. Anpassningen av sådana system med en komplex matris i bakgrunden är fortfarande en utmaning. Observera dock att projektet genomfördes redan 2014. De flesta funktionerna byggdes från noll eftersom det inte fanns några motsvarande plugins vid den tiden.

En ny feature som introducerades i detta projekt var en dynamisk reglage som gör att man kan ändra storleken på en bild. Vid den tiden var nämligen det enda alternativet att byta mellan olika fasta bildstorlekar. Vi har utvecklat en skräddarsydd lösning som tillåter att ändra bildens storlek utan några begränsningar och mellanliggande steg enligt kundens önskemål. Det är lätt att tro att Responsive Design alltid har funnits, men i det här projektet var det ett helt innovativt koncept.

Tusentals produkt- och kontraktskombinationer kräver ett effektivt filtreringssystem. Därför har vi utvecklat ett unikt, effektivt och användarvänligt filtersystem för Tele2 e-handel. Dessutom blir hela produktkatalogen och filtreringen cachad för snabbast respons. Så kan slutkunden gå igenom erbjudandena med omedelbara åtgärdssvar – även detta hade man inte sett tidigare då.

Resultatet

Sammantaget har vi arbetat med projektet i över tre år. Vi byggde först den litauiska e-handeln, senare också den estniska. Adeo Web har arbetat som underleverantör för Nortal. Tvärfunktionella teams med experter från båda IT-företagen kunde erbjuda Tele2 en innovativ lösning med långsiktig funktionalitet, vilket gjorde det möjligt för mobiloperatören att komma in i två baltiska länder: Två av tre litauer ringer med Tele2 idag.