Agile – en väg som leder till framgång

VARFÖR AGILE?

Mer synlighet, flexibilitet och förtroende

Vi tror på en att en atmosfär av ömsesidig förståelse är en viktig ingrediens för ett lyckat projekt. Genom att involvera kunden i så många Scrum-steg som möjligt kan vi visa värdet han får steg för steg.

Bättre scope management

Vårt mål är att leverera så många värdeskapande funktioner som möjligt inom budgeten. Vi närmar oss kundens mål – att maximera avkastningen på investeringen – genom att utveckla varje funktion till perfektion. Agile processen hjälper till att få båda parter är inblandade i processen så mycket som möjligt och förvandla citroner till limonad!

Lägre alternativkostnad

Genom att implementera förändringar dag för dag avmystifierar vi komplexa uppgifter. Samtidigt prövar vi antaganden genom användartester och genom att ställa “levande krav” i stället för att komma in analysis-paralysis med fördefinierade dokumentation.

Mindre avfall

Vårt kontinuerliga lärande låter oss sätta förändringar i praktiken och hjälper till att identifiera och eliminera avfall regelbundet.

Processöversikt

PROJEKTETS FASER

Initiering

Projektgruppen utvecklar business casen och visionen för varje release samt ställer upp laget och identifierar ansvarsfördelningen.
Resultat: Charter över scrum releaser och high-level release plan.

Produkt backlog

Projektgruppen omvärderar prioriteringar och utarbetar beräkningar.
Resultat: Produkt backlog.

Sprint Planering

Projektgruppen utvecklar sprintmål genom indela dem genom att dela in moment i backlogen i mindre uppgifter och fördela dem till projektmedlemmarna.
Resultat: Sprint backlog och arbetsplan.

Utveckling

Agile Development säkerställer att idéer, utveckling och godkännande av kunden kontinuerligt justeras mot varandra.

Sprint Monitoring och Scrum möten

Projektledaren är ansvarig för den dagliga översikten och riskidentifieringen. Stand-up möten anordnas för att uppnå engagemang från varje gruppmedlem.

Product Increment

I denna fas gör projektgruppen nödvändiga förändringar och upptäcker mikroprocesser.
Resultat: Sprint backlog, testfall och resultat.

Sprint review

Teamet identifierar den levererade funktionaliteten och prioriterar backlogen.
Resultat: Uppdaterade backlogs för projekt och sprints.

Scrum Retrospective

Teamet går igenom möjliga processförbättringar och de mest besvärliga problemen (Kaizen).
Resultat: Lessons learned.

Change kostar

Tre anledningar att välja Agile

Flexibilitet när prioriteringar förändras

Ökad produktivitet i teamet

Bättre transparens

Källa: 10th Annual State of Agile Report 2016

Vad utgör framgång?

Leverans I tid

Produktkvalité

Nöjd kund och användare

Värde för företaget

Produktivitet

Förutsebarhet

Källa: 10th Annual State of Agile Report 2016