OM OSS

Adeo WEB levererar eCommerce-lösningar med 8 år av gedigen erfarenhet och med ett tekniskt och analytiskt orienterat förhållningssätt. Vi är specialiserade på integration mot Magento, acceleration, sökoptimering och produktdatahantering samt på att skapa effektiva digitala anslutningar med beprövade UX-strategier. Vår företagskultur av starka värderingar och en transparent service ger oss möjligheten att använda betydelsefulla mätvärden, agilitet och fokus för att hjälpa kunder att dra nytta av quick-to-market lösningar och att multiplicera deras framgång.
VÅR HISTORIA

VÅRT DNA

Vår företagskultur, med stark entreprenörsanda och kärnvärden i vårt team får oss att tro på vad vi gör. Vårt DNA är vad som definierar oss bäst och visar skäl till att lita på oss.

Det handlar om förtroende

Vårt affärsnätverk bygger på förtroende och engagemang för varandra. Vi söker alltid efter en stark relation mellan oss och våra kunder – ömsesidigt förtroende är nyckeln till ett framgångsrikt samarbete. Och vi tror att vår framgång kan mätas genom kundens framgång.

Strävan efter perfection

Vår högsta prioritet är kvalitet i varje lösning och service vi erbjuder. Vi bryr oss om varje projekt vi utvecklar – vart och ett av dem är som ett mästerverk. Vi tror lika mycket på innovation, team work, kreativitet och ansvar som på kvalitetssäkring som en strategi för att leverera framgångsrika projekt.

Know how

Transparens

De interna och externa processerna av vardagliga projekt är kristallklara för våra medarbetare och våra kunder. Varje samarbete inleds med en detaljerad genomgång av projektets interna process, flöde och tekniska del. När vi beräknar tiden vi har lagt ner på projektet är vi noggranna fram till en 15-minuters-takt. Vi bryr oss om att bemöta våra företagskunder på en jämställd nivå.

Know how

Ett steg framåt

Vi är proaktiva i och med att vi ställer frågor som leder till proaktiva lösningar. Vi tänker framåt i varje projekt vi utvecklar för att ge våra kunder det bästa resultatet. Med tvärvetenskaplig kunskap och lång erfarenhet kan vi förutsäga små, men viktiga detaljer för framtida framgångar.

Quick to market

Hastighet och kvalitet är vad vi erbjuder våra kunder. Vi tar fram lösningar för en snabb implementering av en idé med minimala kostnader och en tydlig fokus. Minimum Marketable Feature är den minsta enheten av funktionalitet med innevarande marknadsvärde.

Njuter av processen

Varje nytt projekt är en spännande utmaning för oss. Vi gillar att träffa nya kunder och reser tillsammans genom hela processen. Att samarbeta i ett team ger oss möjligheten att erbjuda lösningar för komplexa problem. Och vi älskar det!

REFERENSER

Vi strävar efter våra kunders framgång. De erkännanden vi fått bygger på samarbetet mellan oss och våra kunder.

REFERENSER

KUNDER